مرداد ۱۴، ۱۳۸۹

ما فی‌ الضمیر-۱

"او" 
سوم شخص مفرد نبود؛
همه‌ی دنیای من بود.

۱۱ نظر: