آذر ۰۸، ۱۳۸۹

مرا دریاب-۲

خواستم مهمان دل‌ت شوم،
در کوچه‌ی علی‌چپ تو آواره شدم.

۱ نظر: