فروردین ۲۳، ۱۳۹۰

شما

این‌که من می‌گویم شما
یعنی که تو
و همه‌ی آن خوبی‌هایت.

۵ نظر: