فروردین ۱۰، ۱۳۹۱

17

گفتم این سوال‌شان غلط است.
گوش نکردند.
رد شدم.
جای خالی تو که با چیزی پُر نمی‌شود!

۱ نظر: