اسفند ۲۱، ۱۳۹۷

یه ضربه بی هدف و گل

در ورزشگاهی مملو از تماشاگر
من، بازی خداحافظی کسی هستم
که هیچ وقت فوتبال بازی نکرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر