اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۳

دست به دست

از دو دسته آدم باید ترسید:
1- اونایی که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن
2- اونایی که هیچ وقت نمیخوان چیزی رو از دست بدن

فروردین ۲۰، ۱۳۹۳

حالمان بد نیست، غم کم می خوریم

دردودلامو تو وبلاگم مینویسم، خنده هامو شوخی هامو برا فیس بوک!
فحشامو تو توییتر میدم! گریه هام میمونه برا پلاس
اینه زندگی...

فروردین ۱۵، ۱۳۹۳

گودر

گودر حکم مادر رو داشت،
مادر رو که از دستمون گرفتن، همه آواره شدن!
 گوگل پلاس شد داآش بزرگه! باادباش و فرهنگیاش بیشتر رفتن پلاس!
 فیس بوک شد خواهر وسطی! خاله زنکا و سبزی پاک کنارو زیر دامنش گرفت!
 توییتر شد داآش کوچیکه تخس، فحش دوستا، فحش بازا، مثلا روشن فکرارو همراه خودش کرد
 بعضیام شدن دختر فراری، دیگه نه تو گودر میتونستن نوت بزنن، نه حوصله ای واسه آپ وبلاگشون دیگه موند!
 گودر مادر بود، اینارو دور هم جمع میکرد، همه خوش بودن. اما.....
 مادر کجایی، دلم برات تنگ شده...