خرداد ۰۱، ۱۳۸۹

اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۹

آقای سوتی!

جواد خیابانی عزیز!
برخلاف نظر شما که تلاش رو دنبال میکنی،
بقیه مردم دنیا تلاش میکنند!

توضیح نوشت:در راستای گزارش دیشب ایشون، موقع بازی بایرن مونیخ-وردربرمن که فرمودن این بازیکن تلاشش رو دنبال میکنه!

آهنگر ِ زنجیر ِخودم

طی سال ها
دو نیم بودم
یک نیم پتک می کوبید
نیم ِدیگر کز کرده روبرو گوش خود را فشار می داد !

کارت بازی

چندسال قبل برای راحتی کارش دنبال کارت سلامت بود
این روزها فکر می‏کند بهتر است کارت خوش حجابی بگیرد

اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۹

به کسی نگو


به کسی نگو چه بر سر ِ دلم آورده ای ، بگذار مردم فکر کنند هنوز هم میتوان عاشق بود !

عاشق خسته

بیچاره عاشق خسته
عشق ، خستگی نمی شناسد
خستگی ، عشق نمی شناسد

مسنجر


دو نفر پشت چراغ‌هاي سبزشان انتظار مي‌كشند،
تا بالاخره يكي از چراغ قرمز درونش عبور كند،
و بگويد «سلام!».

اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۹

در اين نزديكي

دنيا چه بزرگ است وقتي مي‌شماري:آدم‌ها و فاصله‌ها را
اما عجيب كوچك است هنگامي كه آن سوي اين اعداد
كسي به انتظارت نشسته باشد،‌ در فاصله‌اي كه تنها به اندازه يك دنياست

آخرین خطوط

حالا هم که می‌روی ... خواهم ماند در پس سکوتی هزار ساله ...
در پشت همان نگاه خشک فروخورده همیشه ام ...

اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۹

اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۹

به بهانه روز معلم

یک شاگرد میداند برای کدام معلمش دلتنگ شده،
ولی هیچ معلمی نمیداند
کدامیک از شاگردانش دلتنگش هستند...

روز كارگر!

وقتي به مناسبت روز كارگر در كارخانه شيريني پخش مي شود
احساس گوسفندي را دارم كه كاسه اي آب جلويش گرفته اند