آبان ۲۶، ۱۳۹۲

آبان ۰۲، ۱۳۹۲

خیلی دور خیلی نزدیک؟

اینجا
تفاهم
سنگریزه ایست معلق در پیاده رو های عریضِ شب،
که با ضربه ی پایِ عابر خسته ای
از ما دور می شود..

مهر ۲۷، ۱۳۹۲

یک و یک

عددها که دست به یکی کنند
 جواب هیچ جمعی دو نمیشود
و قرعه هیچ فالی به نام ما نمیخورد
و من میماند و تو...

مهر ۰۹، ۱۳۹۲

دنياي ديوونه ها

عجب دنيايي دارند ديوانه ها
همه چيز را ديوانه وار مي بينند،ميشنوند و درك ميكنند
و زماني كه عاشق مي شوند، ديوانه وار....

شهریور ۰۳، ۱۳۹۲

مرداد ۰۲، ۱۳۹۲

تیر ۱۶، ۱۳۹۲

خرداد ۰۱، ۱۳۹۲

اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

بهمن ۲۶، ۱۳۹۱

بهمن ۱۴، ۱۳۹۱

حس غریب (19)

حس یه بچه نهنگ که نمی خواد در ساحل خودکشی کنه
و در ضمن نمی تونه بدون خانواده اش زندگی کنه
و آروم با گروه نهنگ ها به سمت ساحل کم عمق حرکت می کنه

بهمن ۰۵، ۱۳۹۱

بله قربان (7)

- سرباز
+ بله قربان
- خیلی دوستت دارم. مثل پسرم می مونی عزیزم
+ قربان بازم مست کردید؟ دست تون رو بدید تا ببرمتون توی سنگر

بهمن ۰۲، ۱۳۹۱

در محضر ابليس

ديشب به ملاقات ابليس رفتم
زنگ موبايل و اس ام اس هاي عاشقانه دوستانش نگذاشت دو كلمه درد دلم كنم
بايد از همان اول با خدا رفيق ميشدم كه دوستي ندارد و وقت براي صحبت بسيار