مهر ۰۸، ۱۳۹۲

...

پشت چرخ دستیش نوشته بود:
برای ذره نانی
حرامم شد جوانی.

۱ نظر:

  1. یکی ازین جنس رو دیشب سر چهارراه ولیعصر دیدم ...

    پاسخحذف