دی ۰۳، ۱۳۹۱

حس غریب (18)

حس سوگلی شاه که بالای سر شاه در حال مرگ فریاد می زنه :
« اعلیحضرت تو رو خدا زنده بمونید!»
و تیزی نگاه جلاد و ملکه رو روی گردن خودش و بچه اش حس می کنه

آذر ۲۹، ۱۳۹۱

آذر ۲۳، ۱۳۹۱

آذر ۱۵، ۱۳۹۱

بله قربان (3)

- سرباز!
+ بله قربان
- اومدی جنگ از ناموست دفاع کنی؟
+ نه قربان
- پس اومدی چه غلطی کنی بی شرف؟
- اومدم که بمیرم قربان