آذر ۱۴، ۱۳۹۴

روزی چند

- باباتو مسخره کن حیوون
- چه جالب منم اولش نهنگ بودم
- یه چرت کوچیک زدیم در کمال وقاحت سگمونو دزدیدن. تف بهت روزگار
- نذارید در بره این مامور دقیانوسه

واکنش اصحاب کهف به ادعای سگ شان که انسان شده است

مرداد ۲۵، ۱۳۹۴

هراکلیتوس + عشق

در یک آغوش دوبار نمی توان شنا کرد
زیرا که وقتی برای بار دوم او را در آغوش می گیری
دیگر نه آن آغوش آغوش قبلی است
نه تو همان آدم قبلی هستی

خرداد ۰۲، ۱۳۹۴

شعر...

شعر را همه جا ميخوانند
مثل مرغ كه هم در عروسي ميخورند هم در عزا
فرقش اين است كه مرغ را كه خوردي سير ميشوي 
ولي شعر را كه خواندي تشنه...