دی ۱۳، ۱۳۹۳

؟

در آن هوا که تو باشی
 در آرزوی چه باشم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر