دی ۰۹، ۱۳۹۵

فرق است

قبلا عرفا توی گور می خوابیدند
 تا مرگ رو به خودشون یادآوری کنند
الان بی خانمان ها توی گور می خوابند
 تا مرگ وجدان جمعی رو به ما یادآوری کنند

تیر ۳۱، ۱۳۹۵

ریشخند بزرگ

 ترازویی که بر سر عدالتخانه ها نصب می کنند ، بیشتر شبیه ریشخند بزرگ دنیا به آدم هاست ، تصویر کج و معوجی از آنچه باید باشد و نیست .

اسفند ۱۵، ۱۳۹۴

از اعداد و شیاطین دیگر

وقتی می فهمی صرفا یک نفر هستی بین هفت میلیارد نفر
که خبر مرگت به گوش هزار نفر هم نمی رسد
کل آنهایی که صمیمانه می خواهند زنده بمانی از صد نفر کمترند
ده نفر دوست صمیمی نداری
و فقط یک نفر دوستت دارد
ولی  باز خودت را دوست داری
عاشق آن یک نفری
و ادامه می دهی بی دغدغه اعداد

اسفند ۱۰، ۱۳۹۴

ام القرا

حکایت تهران و نظام
حکایت ماهی بزرگ و عقاب ماهیگیره
نه ماهی گریزی داره از چنگال عقاب
نه عقاب گریزی از غرق شدن با ماهی
یک اشتباه محاسباتی کوچک مرگبار

آذر ۱۴، ۱۳۹۴

روزی چند

- باباتو مسخره کن حیوون
- چه جالب منم اولش نهنگ بودم
- یه چرت کوچیک زدیم در کمال وقاحت سگمونو دزدیدن. تف بهت روزگار
- نذارید در بره این مامور دقیانوسه

واکنش اصحاب کهف به ادعای سگ شان که انسان شده است

مرداد ۲۵، ۱۳۹۴

هراکلیتوس + عشق

در یک آغوش دوبار نمی توان شنا کرد
زیرا که وقتی برای بار دوم او را در آغوش می گیری
دیگر نه آن آغوش آغوش قبلی است
نه تو همان آدم قبلی هستی

خرداد ۰۲، ۱۳۹۴

شعر...

شعر را همه جا ميخوانند
مثل مرغ كه هم در عروسي ميخورند هم در عزا
فرقش اين است كه مرغ را كه خوردي سير ميشوي 
ولي شعر را كه خواندي تشنه...