مهر ۲۴، ۱۳۹۵

جمع جبری

نه من فرزندم را انتخاب کرده ام
نه فرزندم مرا
نگاهمان با دیدن هم برق می زند
گور بابای انتخاب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر