بهمن ۰۵، ۱۳۹۱

بله قربان (7)

- سرباز
+ بله قربان
- خیلی دوستت دارم. مثل پسرم می مونی عزیزم
+ قربان بازم مست کردید؟ دست تون رو بدید تا ببرمتون توی سنگر

بهمن ۰۲، ۱۳۹۱

در محضر ابليس

ديشب به ملاقات ابليس رفتم
زنگ موبايل و اس ام اس هاي عاشقانه دوستانش نگذاشت دو كلمه درد دلم كنم
بايد از همان اول با خدا رفيق ميشدم كه دوستي ندارد و وقت براي صحبت بسيار