بهمن ۰۴، ۱۳۹۱

بي خداحافظ

نفس مي آيد و مي رود
 بي سلام و بي خداحافظ
و يك روز مي رود و مي رود و مي رود...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر