آذر ۱۴، ۱۳۹۴

روزی چند

- باباتو مسخره کن حیوون
- چه جالب منم اولش نهنگ بودم
- یه چرت کوچیک زدیم در کمال وقاحت سگمونو دزدیدن. تف بهت روزگار
- نذارید در بره این مامور دقیانوسه

واکنش اصحاب کهف به ادعای سگ شان که انسان شده است