مرداد ۰۴، ۱۳۹۵

صد و نود و خرده ای

چون که لب آمد، بغل هم پیش ماست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر