مرداد ۰۲، ۱۳۹۵

نیروانای آبی سبز

چو هندوانه در حوض
رها رها رها من

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر