دی ۰۹، ۱۳۹۵

فرق است

قبلا عرفا توی گور می خوابیدند
 تا مرگ رو به خودشون یادآوری کنند
الان بی خانمان ها توی گور می خوابند
 تا مرگ وجدان جمعی رو به ما یادآوری کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر