مرداد ۲۵، ۱۳۹۴

هراکلیتوس + عشق

در یک آغوش دوبار نمی توان شنا کرد
زیرا که وقتی برای بار دوم او را در آغوش می گیری
دیگر نه آن آغوش آغوش قبلی است
نه تو همان آدم قبلی هستی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر