آذر ۲۹، ۱۳۹۱

بله قربان (5)

- سرباز!
+بله قربان
- نظرت راجع به شایعه آخر دنیا چیه؟
+ برای یه سرباز هر روز آخر دنیاست قربان

۱ نظر: