دی ۰۶، ۱۳۹۱

میدان جنگ

بعد از چندین حادثه تلخ درمدرسه ها، دیگر باید نوشت:
حس مادری که آخرین دانش آموز مدرسه
فرزندش نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر