دی ۰۶، ۱۳۹۱

یک قطره، یک نگاه

قطره ای که بنا بود صبح امروز گونه ات را ببوسد
آویزان ماند به حاشیه خیس چتر و خیره نگاهت کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر