شهریور ۱۲، ۱۳۹۲

حتى صدا هم نميماند

حس يه ناشنوا
كه از سكوت دنيا خسته شده...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر