شهریور ۲۴، ۱۳۹۲

توحه ! توجه !


این سرزمین مجهز به چند میلیون انسان مداربسته می باشد

۳ نظر: