شهریور ۱۵، ۱۳۹۲

سبب منم که میشکنم

بسکه سرد و گرم روزگار را با هم چشیدم
دلم ترک خورد...

۳ نظر:

  1. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

    پاسخحذف
  2. سرد و گرم روزگار را چشیده بود ولی نمی‌دانست چرا دماغش سوخت

    • نقل به مضمون!

    پاسخحذف