اسفند ۰۴، ۱۳۹۱

گفتند، گفت (4)

به اشک گفتند: مقصدت دستمال است و سطل آشغال
گفت:چه باک وقتی مبدا دل است؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر