بهمن ۱۹، ۱۳۹۱

چون بهاران ميرسد با ما خزاني ميكند

و كوير دلخوش بود
به ابرهايي كه هيچ وقت نمي باريدند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر