بهمن ۱۴، ۱۳۹۱

حس غریب (19)

حس یه بچه نهنگ که نمی خواد در ساحل خودکشی کنه
و در ضمن نمی تونه بدون خانواده اش زندگی کنه
و آروم با گروه نهنگ ها به سمت ساحل کم عمق حرکت می کنه

۱ نظر: