تیر ۱۷، ۱۳۹۲

خيابان شرح در متن

تمام جدولهايش را حل كرده بود...
مردى كه تمام روز، كنار جدول در انتظار كار بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر