مهر ۲۷، ۱۳۹۲

یک و یک

عددها که دست به یکی کنند
 جواب هیچ جمعی دو نمیشود
و قرعه هیچ فالی به نام ما نمیخورد
و من میماند و تو...

۱ نظر:

  1. و چقدر هماهنگ هم دست به یکی می کنند ...

    پاسخحذف