خرداد ۰۱، ۱۳۹۲

قلعه حیوانات

یه باز ی هم تو بازی بود که پرش به پای شغالا میپیچید
ولی پیش تماشاچیها بیشتر اوج میگرفت

۱ نظر: