اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۲

نه به اندازه کافی

برای زندگی کردن بیش از حد پیر بود
برای مردن بیش از حد جوان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر