فروردین ۱۴، ۱۳۹۲

خط خطي

آسمان را خط خطي كرد
جت حسودي كه تاب ديدن هم آغوشي آسمان با پرنده را نداشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر