خرداد ۲۲، ۱۳۹۲

کلید

کلیدت همه قفل ها را باز نمی کند
ولی هر دری که به نور باز شود
عزیز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر