تیر ۲۰، ۱۳۹۱

حجله تاریک

نوعروس بخت‌های شوم را
چه به آراستگی؟
سیاهم کن مشاطه

۱ نظر: