اسفند ۰۱، ۱۳۹۲

بِدان قصه اش

lمعاشران گره از زلف یار باز نکنید
گره خورده اش قشنگ تره

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر