شهریور ۱۱، ۱۳۹۳

حاصل عمر

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
و ما ادراک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر