دی ۰۹، ۱۳۹۳

آشکارا

به وضوح وضوحمو از دست دادم
و این درد کمی نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر