اسفند ۱۵، ۱۳۹۴

از اعداد و شیاطین دیگر

وقتی می فهمی صرفا یک نفر هستی بین هفت میلیارد نفر
که خبر مرگت به گوش هزار نفر هم نمی رسد
کل آنهایی که صمیمانه می خواهند زنده بمانی از صد نفر کمترند
ده نفر دوست صمیمی نداری
و فقط یک نفر دوستت دارد
ولی  باز خودت را دوست داری
عاشق آن یک نفری
و ادامه می دهی بی دغدغه اعداد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر