مرداد ۲۵، ۱۳۹۱

حس غریب (12)

حس یه چاله آب
که معنی کنار رفتن ابرها و ظاهر شدن خورشیدو می دونه

۲ نظر: