آبان ۱۵، ۱۳۹۱

خزان

خورشید زمین را از خود می‌راند
.
.
.
گناه درخت چیست؟

۱ نظر: