آبان ۲۶، ۱۳۹۱

بی نتیجه

هیچ وقت سعی نکن به کسی که بی‌ثباتی خودشو ثابت کرده
چیزی رو ثابت کنی!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر