مهر ۲۹، ۱۳۸۸

اِی هوار

لایه ازن یک متر گشادتر شده

الانه که زمینی ها گند بزنن به هستی .

۲ نظر: