خرداد ۰۱، ۱۳۹۱

وعشق صدای فاصله هاست

مشکل از اونجایی شروع شد که
یکی خیلی بود
یکی خیلی نبود...‏

۱ نظر: