خرداد ۰۵، ۱۳۹۱

امید

چشم به راهم
مثل تنهایی که میداند کسی نخواهد آمد
ولی گوش به زنگ است هنوز

۱ نظر: