دی ۱۲، ۱۳۹۰

هم بازی

در باز میشود
سری باز میگردد
کسی نیست
باد با خاطره ات همبازی شده...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر