دی ۱۹، ۱۳۹۰

دنیای من نیست

از رنج می گوید
آنکه از یار می گفت
این دنیای من نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر