دی ۲۱، ۱۳۹۰

قاب عكس خالي

 به اين دنيا آمدم كه عكست را نشان دهم
قاب خالي در دستم چه ميكند؟
اين دنياي من نيست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر